Kontakt
starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Tomasz Bryniarski

ul. Pod Grapą 14
34-405 Białka Tatrzańska
tel. +48 667 504 214
e-mail: info@bhp-podhale.pl
znaki bhp
Witamy w Pracowni Oprawy Obrazów

Oferuję usługi BHP  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Szkolenia dla pracowników
 • Szkolenia wstępne  ogólne (instruktaż ogólny) dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników
 • Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
2. Ocena ryzyka zawodowego
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń
 • Identyfikacja potencjalnych rodzajów uszkodzeń
 • Ilościowe ustalenia i ranking ryzyka
 • Wyznaczenie możliwych środków korygujących i zapobiegawczych zmniejszających ryzyko
 • Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
3. Dokumentacja powypadkowa
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Zebranie informacji od świadków wypadku oraz od poszkodowanego
 • Ustalenie przyczyn wypadku i sporządzenie protokołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Sporządzanie wymaganej dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku ubiegania się poszkodowanego o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy

4. Instrukcje, rejestry, itp.

 • Rejestr wypadków
 • Rejestr chorób zawodowych
 • Rejestr substancji, mieszanin niebezpiecznych
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Wyznaczenie pracowników do udzielania I pomocy przedmedycznej oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 

Moją działalność prowadzę na terenie całego Podhala m.in.  Zakopane, Nowy Targ, Szaflary, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Witów, Ząb, Kościelisko, Chochołów, Czarna Góra, Jurgów, Brzegi, Dzianisz itd...

Serdecznie Zapraszam - Tomasz Bryniarski
http://www.bhp-podhale.pl/
Kask Bhp
Zaufanie Doświadczenie Bezpieczeństwo